Συναυλιακή Φωτογραφία

Φωτογραφία Μουσικών Εκδηλώσεων για έντυπα και editorials

Δείγματα απο τις συνεργασίες μας με διεθνή αναγνωρισμένα μουσικά έντυπα και διοργανώσεις.